Ghế Decor trang trí cho không gian nội thất thêm phần phong phú.

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-01

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-02

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-03

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-04

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-06

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-10

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-11

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-12

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-13

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-14

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-15

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar DB-18

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar Stools DB-01

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar Stools DB-06

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar Stools DB-12

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar Stools DB-15

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar 101T

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar 021T

Ghế Quầy Bar

Ghế Bar 022T

400.000 đ - 5.500.000 đ
Da bò
Simili
D380*H400
D380*H450
D280*H220
D330*H350
D330*H400
SALE
400.000 đ - 5.500.000 đ
Da bò
Simili
D380*H400
D380*H450
D280*H220
D330*H350
D330*H400
400.000 đ - 1.300.000 đ
Vải Vadela Hàn Quốc
Vải AGB/LDN
D280*H220
D330*H350
D330*H400
D380*H400
D380*H450
SALE
400.000 đ - 1.300.000 đ
Vải Vadela Hàn Quốc
Vải AGB/LDN
D380*H450
D380*H400
D330*H400
D330*H350
D280*H220
500.000 đ - 5.500.000 đ
Da bò
Simili
D380*H400
D380*H450
D280*H220
D330*H350
D330*H400
SALE
990.000 đ - 3.990.000 đ
D1000*R400*C400
D1200*R400*C400
D1400*R400*C400
D1600*R400*C400
D600*R400*C400
D800*R400*C400
SALE

Ghế Bench

Ghế Bench CB-06

990.000 đ - 3.990.000 đ
Vải AGB/LDN
Vải Vadela Hàn Quốc
D1000*R400*C400
D1200*R400*C400
D1400*R400*C400
D1600*R400*C400
D600*R400*C400
D800*R400*C400
SALE

Ghế Bench

Ghế Bench CB-04

1.290.000 đ - 4.990.000 đ
Vải AGB/LDN
Vải Vadela Hàn Quốc
D800*R400*C400
D1000*R400*C400
D1200*R400*C400
D1600*R400*C400
D600*R400*C400
D1400*R400*C400
SALE

Ghế Bench

Ghế Bench CB-05

1.290.000 đ - 4.990.000 đ
Da Simili Trend
Da Soffkin Hàn Quốc
D800*R400*C400
D1000*R400*C400
D1200*R400*C400
D1600*R400*C400
D600*R400*C400
D1400*R400*C400
SALE

Ghế Bench

Ghế Bench CB-03

1.290.000 đ - 4.990.000 đ
Vải AGB/LDN
Vải Vadela Hàn Quốc
D800*R400*C400
D1000*R400*C400
D1200*R400*C400
D1600*R400*C400
D600*R400*C400
D1400*R400*C400
SALE

Ghế Bench

Ghế Bench CB-07

1.290.000 đ - 4.990.000 đ
Vải AGB/LDN
Vải Vadela Hàn Quốc
D800*R400*C400
D1000*R400*C400
D1200*R400*C400
D1600*R400*C400
D600*R400*C400
D1400*R400*C400
SALE
2.600.000 đ
2.900.000 đ
SALE
2.900.000 đ
SALE
3.300.000 đ
SALE
3.900.000 đ
SALE
4.900.000 đ - 12.000.000 đ
Da Simili Trend
Da Soffkin Hàn Quốc
Da Thật - Da Bò Ý
Vải Acacia Cao Cấp
Vải AGB/LDN
Vải Vadela Hàn Quốc
SALE
4.900.000 đ - 12.000.000 đ
Da Simili Trend
Da Soffkin Hàn Quốc
Da Thật - Da Bò Ý
Vải Acacia Cao Cấp
Vải AGB/LDN
Vải Vadela Hàn Quốc
SALE
5.400.000 đ - 14.400.000 đ
Da Simili Trend
Da Soffkin Hàn Quốc
Da Thật - Da Bò Ý
Vải Acacia Cao Cấp
Vải AGB/LDN
Vải Vadela Hàn Quốc
SALE
5.400.000 đ - 14.400.000 đ
Da Simili Trend
Da Soffkin Hàn Quốc
Da Thật - Da Bò Ý
Vải Acacia Cao Cấp
Vải AGB/LDN
Vải Vadela Hàn Quốc
SALE
5.400.000 đ - 14.400.000 đ